Zarządzanie inwestycjami

Oferujemy kompleksowe doradztwo i nadzór nad robotami wykończeniowymi powierzchni. Posiadamy doświadczenie przy zrealizowanych projektach.
Dbamy o to, aby wszystkie wdrażane przez nas procedury, były zgodne z obowiązującymi przepisami oraz poszanowaniem zasad bezpieczeństwa.

  • Kontrolujemy projekt od jego powstania, aż po pełną realizację i pozwolenie na użytkowanie.
  • Kontrolujemy koszty inwestycji, dając gwarancję, że klient zmieści się w swoich założeniach budżetowych
  • Jesteśmy obecni podczas podpisywania umów na realizację robót.
  • Nadzorujemy harmonogram inwestycji.
  • Współpracujemy z gronem ekspertów, dzięki czemu zapewniamy najwyższą jakość usług.